Aanspreekpunt integriteit

Wat is een aanpreekpunt integriteit (Club-API)


Een club-API is een Aanspreekpunt Integriteit binnen een sportclub voor sporters, trainers, ouders, bestuurders en vrijwilligers. Wanneer iemand te maken krijgt met een situatie van mogelijk grensoverschrijdend gedrag, als betrokkene of omstander, dan kan je hierover de club-API vertrouwelijk aanspreken. Dit kan zowel gaan over gele vlaggen (licht grensoverschrijdend gedrag) als rode en zwarte vlaggen (ernstig tot zeer ernstig grensoverschrijdend gedrag). De club-API zal vervolgens samen met de melder de situatie in kaart brengen, de ernst inschatten en vervolgens een advies geven om hier op een goede manier mee om te gaan als sportclub


In onze verening zijn er 3 club-API's:

  • Sofie Strubbe
  • Marc Flederick
  • Jurrie Debruyne


Allen kunnen aangeproken worden, maar we stellen ons graag even voor, zodat u alvast een idee hebt van wie we zijn.Sofie Strubbe

under construction

Marc Flederick

under construction

Debruyne Jurrie

Graag stel ik mij even aan u voor:


Mijn naam is Jurrie Debruyne. Papa van een dochter van 20 jaar (Merel) en gehuwd met verpleegkundige, Vicky. Ik heb geen voetballende kinderen binnen de vereniging.

Naast Club-API (Aanspreekpersoon Integriteit ), ben ik ook jeugdvoorzitter en keeperstrainer binnen de vereniging.


Ik krijg enorm veel energie van kinderen te zien openbloeien. Iedereen moet kunnen sporten in een veilige omgeving, zowel fysiek als mentaal.Het is dan ook van groot belang dat enige inbreuk op die veilige omgeving wordt opgevolgd en onderdrukt.


Als sporter, ouder, trainer, bestuurder of andere vrijwilliger van onze sportclub kan je bij mij als Club-API terecht met een vraag, vermoeden of klacht over fysiek, psychisch of seksueel grensoverschrijdend gedrag.

 

Heb je te maken met pesten, (seksueel) ongewenst gedrag, geweld, discriminatie, chantage,...? Merk je tijdens je sportactiviteiten dat er handelingen gebeuren die niet aanvaardbaar zijn?

 

Je kan me een mailtje sturen op (emailadres) of bellen/sms’n/appen op (telefoonnummer). Op (dag/en) ben ik aanwezig op de club en kan je mij persoonlijk aanspreken.

 

Als Club-API luister ik naar je vraag of verhaal, behandel jouw melding in alle discretie en verleen ik je advies bij de mogelijke vervolgstappen of doorverwijzing.